Po starciu spodów w tylnej części, Klient użytkował buty nadal doprowadzając do uszkodzenia elementu konstrukcyjnego butów, tzw. podpodeszwy. Naprawa możliwa, aczkolwiek nieco kosztowna, bowiem cały spód butów trzeba odbudowywać od podstaw. Nie byłoby to konieczne, gdyby użytkownik butów w odpowiednim czasie wybrał się z butami do szewca.

Tags: spody, klejenie, podpodeszwy