Niektóre spody fabryczne nie są przeznaczone do późniejszego serwisowania butów. Trzeba takie sytuacje ratować, wykonując w spodach odpowiednie wcięcie, w które później zostanie wklejona guma flekowa. Klejenie musi być perfekcyjne, bowiem w takim przypadku nie można zastosować innych pomocniczych metod montażowych.

 

Tags: fleki